Kontakt

Predsedníčka OZPK SR

Mgr. Dáša Machalová

Adresa: Tulská 35, 960 01 Zvolen

mobil: +421 907 611 819

e-mail: dasa.machalova @ kskls.sk